EASTER CHURCH IS CALLING

EASTER 2013

Pastor Jarmo Tarkki

Pastor Jarmo Tarkki

What does Easter mean? What does it mean to you? The answers to these questions are not necessarily the same.

Christian Easter refers to the resurrection of Jesus on Easter morning.

Bible’s four Gospels all report the same event, but each in a slightly different way. For example, who were the first Easter morning named guests at the tomb of Jesus?

According to Matthew, Mary Magdalene and “the other Mary”, according to Mark, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome, according to Luke, Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and according to John, Mary Magdalene.

All four gospels mention that Mary Magdalene was at the tomb on Easter morning. For the other women, the stories are different.
This is, of course, a challenge, the reports are not identical. These texts cannot be harmonized. Is the Bible therefore worthless?

The Lutheran church is not fundamentalist, that is, Lutherans do not believe in the Bible literally. Lutherans take the Bible seriously, but not literally.

The Easter morning reports contain so-called “mythos” material, the stories seem to refer to an important issue without a great deal of concern about the details. Easter message is not in its literal description, but in its meaning.

Easter for Christians is a celebration of life and hope. The physical body of Jesus hung on the cross, Jesus life’s work rose from the dead. Paul describes the church as the body of Christ – it is the resurrection. Good Friday’s immense sorrow is turned into Easter morning’s jubilating joy. Jesus’ disciples left grief behind them and they became bold preachers of the gospel. Jesus is alive, the Roman mighty empire could not defeat him.

What does Easter mean to you?

You are most welcome to Easter worship service

Jarmo Tarkki
Pastor, Finnish Lutheran Church of California and Texas

Come to hear the rest of the Easter message on Sunday, March 24, Incarnation Lutheran Church, Poway, 16889 Espola Rd., Poway, CA. We will begin our worship service at 4 p.m., followed by coffee.

011 JARMO TARKKI

PÄÄSIÄINEN 2013

Mitä pääsiäinen merkitsee? Mitä se merkitsee sinulle? Vastaukset näihin eivät välttämättä ole samat.

Kristillinen pääsiäinen viittaa Jeesuksen ylösnousemukseen pääsiäisaamuna.

Raamatun neljä evankeliumia kertovat kaikki samasta tapahtumasta mutta jokainen hiukan eri tavalla. Esimerkiksi, ketkä olivat pääsiäisaamun ensimmäiset nimeltä mainitut vieraat Jeesuksen haudalla?

Matteuksen mukaan Magdalan Maria ja ”se toinen Maria”, Markuksen mukaan Magdalan Maria, Jaakobin äiti Maria ja Salome, Luukkaan mukaan Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, Johanneksen mukaan Magdalan Maria.

Kaikissa neljässä evankeliumissa kerrotaan Magdalan Marian olleen haudalla pääsiäisaamuna. Muiden naisten osalta kertomukset ovat erilaiset.

Tämä on tietysti haaste, kertomukset eivät ole yhtenevät. Näitä tekstejä ei voi harmonisoida. Onko Raamattu siis arvoton?

Luterilainen kirkko ei ole fundamentalistinen, ts. luterilaiset eivät usko Raamattuun kirjaimellisesti. Luterilaiset ottavat Raamatun vakavasti, eivät kirjaimellisesti.

Ylösnousemuskertomus sisältää ns. ”mythos” –aineistoa, kertomuksilla näytetään viittaavan johonkin tärkeään asiaan ilman suurta huolta yksityiskohdista. Pääsiäisen sanoma ei ole kirjaimellisessa kuvauksessa, vaan sen merkityksessä.

Pääsiäinen on uuden elämän ja toivon juhla. Jeesuksen fyysinen ruumis roikkui ristillä, Jeesuksen elämäntyö nousi kuolleista. Paavali kuvaa kirkkoa Kristuksen ruumiina – siinä on ylösnousemus. Pitkäperjantain suunnaton suru on kääntynyt pääsiäisaamun riemukkaaksi iloksi. Suuren pelon vallassa olleet Jeesuksen oppilaat panivat surun taakseen ja heistä tuli sinnittömän rohkeita evankeliumin julistajia. Jeesus elää, Rooman mahtava valtakunta ei voinut kukistaa häntä.

Mitä pääsiäinen merkitsee sinulle?

Sydämellisesti tervetuloa pääsiäismessuun,
Jarmo Tarkki
Kalifornian ja Teksasin Suomikirkon siirtolaispappi

007 JARMO TARKKI

Tervetuloa sunnuntaina, maaliskuun 24. päivänä suomalaiselle kirkolle, Incarnation Lutheran Church, Poway, 16889 Espola Rd., Poway, CA.  Aloitamme messun klo 16.00, jonka jälkeen kirkkokahvit.